عصر ارزهای بزرگ و فرا ملی

عصر ارزهای بزرگ و فرا ملی امیرعلی رستم داودپور، تحلیلگر اقتصادی، دانشجوی دکترا در هفته اخیر پس از تعطیلات کرونا و البته پیش از انتخابات رییس جمهوری امریکا، یعنی در بدترین زمان برای تصمیم گیری کلان اقتصادی، جهش قیمت دلار به بیش از ۱۹۷۰۰ تومان در بازار آزاد و ۱۸۸۰۰ در صرافیها رسید و قیمت یورو نیز به همان ترتیب به نزدیک ۲۱۰۰۰ تومان رسید. افزایش قدرت این ارزها در مقابل ارزهای ملی مانند ریال…

"عصر ارزهای بزرگ و فرا ملی"

سرنوشت پول ملی و نشتی ساختار اقتصادی/امیرعلی رستم داودپور

سرنوشت پول ملی و نشتی ساختار اقتصادی: بیگمان مرز پر گهر از نمونه های نادر در عرصه بین المللی است، کشوری دارای ذخایر معدنی و زیر زمینی ، دارای تکنولوژی نسبتا کارآمد و مردم سخت کوش. اما چرا این مرز پر گهر دارای نقیصه هایی است که آن را از شاخصه های کشورهای مستقل و پیشرفته محروم ساخته است، این مساله را میتوان در یک واژه خلاصه کرد، نشتی اقتصادی، ایران کشوری با نشتی اقتصادی…

"سرنوشت پول ملی و نشتی ساختار اقتصادی/امیرعلی رستم داودپور"